فنجان و نعلبکی

کد محصول : JX113-C002
قیمت : 0
JX113-C002-01 فنجان قهوه خوری (80ml)
JX113-C002-D01 نعلبکی قهوه خوری (11cm)
JX113-C002-02 فنجان چای خوری (220ml)
JX113-C002-D02 نعلبکی چای خوری (16cm)