دیس لبه دار

کد محصول : JXA507
قیمت : 0
JXA507-01 دیس کوچک (25cm*12cm)
JXA507-02 دیس متوسط (30cm*14cm)
JXA507-03 دیس بزرگ (41cm*15cm)
JXA507-04 دیس بزرگ (51cm*20cm)