فنجان و نعلبکی مدل Mango

کد محصول : JX14-C003
قیمت : 0
JX14-C003-01 فنجان قهوه خوری  (80ml)
JX14-C003-D01 نعلبکی قهوه خوری  (12cm)
JX14-C003-02 فنجان چای خوری  (170ml)
JX14-C003-D02 نعلبکی چای خوری  (15cm)