فنجان و نعلبکی مدل Sheer

کد محصول : JX13-C001
قیمت : 0
JX13-C001-03 فنجان قهوه خوری  (90ml)
JX13-C001-D03 نعلبکی قهوه خوری  (11cm)
JX13-C001-02 فنجان چای خوری  (220ml)
JX13-C001-D05 نعلبکی چای خوری  (15cm)